Kalendář

Seminář duchovní obnovy zaměřený na vnitřní uzdravení, na obnovu vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samému a na prohloubení života s Ježíšem skrze Ducha Svatého.

Místo: fara Morkovice

Zahájení: ve středu 20. března 2019 v 19.00 hod.

Průběh: setkání každou následující středu po dobu dvou měsíců

Účast: každý biřmovaný křesťan ochotný denně použít Písmo svaté

V Kroměříži na AG s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem v neděli 31.3. od 14:00 do 17:00, viz. nástěnka nebo na www.credonf.cz

Farnost Švábenice nás zve 13. 4. 2019 na duchovní obnovu, kterou povede P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Program je na nástěnce, je třeba se závazně přihlásit do 24. 3. – zapsat se na přihlašovací list – vzadu v kostele. (počet účastníků je omezen).

Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť

Ve středu navštívíme Horu Matky Boží v Králíkách, opravený kostel v Neratově a Benediktínský klášter v Broumově a ubytujeme se v Hostelu U sv. Štěpána v Litoměřicích. Ve čtvrtek si prohlédneme místní katedrálu a navštívíme kostel Panny Marie Nanebevzaté v Mostě. Odpoledne se podíváme do opraveného kostela v Markvarticích a Kerharticích. Večer se vrátíme do Litoměřic. V pátek po snídani navštívíme Terezín, kostel v Čihošti (P. Josef Toufar) a klášter v Želivě. Večer se vrátíme do Morkovic.

Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.400 Kč. Zálohu 1.000 Kč zaplaťte do konce února u paní Gremlicové. Částku můžete poslat i na účet 178572110/0300.

Konání od  10.8. 2019 do 17.8.2019. Cesta kolem světa za 80 dní.

PLNĚ OBSAZENO

Prázdninové soustředění pro mládež do 25.8.2019.

PLNĚ OBSAZENO