Noc kostelů

MORKOVICE - KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

16:00 – 18:00 VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA (v 16:00; v 17:00 s komentářem)
16:00 – 18:00 PROHLÍDKA ZVONŮ, VĚŽE A PŮDY KOSTELA (s doprovodem po skupinkách)
18:00 – Zpívá schola z Morkovic
18:30 – MŠE SVATÁ (při mši sv. bude zpívat PS Cantus Morkovice)
19:30 – 20:15 KONCERT Moravští MADRIGALISTÉ
20:15 – 21:00 PROHLÍDKA KOSTELA
21:00 -- Modlitba za město a ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ

 

PRASKLICE - KOSTEL SV. ANNY

17:00 – 17:40 MŠE SVATÁ
17:45 – 17:50 Nechte zvony znít...
17:50 – 18:10 Křesťanské písně scholičky z Osičan
18:10 – 18:30 HISTORIE KOSTELA a vznik farnosti
18:30 – 18:50 Malé pásmo písní našich mladých
18:50 – 19:00 SLOVO k zamyšlení
19:00 – 19:30 Historie poutního místa KŘÉBY a záznamy z farní kroniky
19:30 – 20:00 Poznej kostel všemi smysly – PROHLÍDKA KOSTELA
20:00 – 20:05 MODLITBA za Prasklice a všechny, kdo v tady žijí a pracují
20:05 – 21:00 TICHO v kostele
- možnost zakoupení poutních oplatků
- přátelské posezení před kostelem
- Pošta do nebe
- Maličkost pro každého